Kamis, 25 Maret 2010

fungsi cd room

CD adalah singkatan perkataan daripada compact disk.ROM pula bermaksud Read Only Memory.CD-ROM berfungsi untuk membaca data atau maklumat daripada cd.CD-ROM tidak dapat menyalin atau menulis sebarang maklumat kedalam cd.Fungsinya adalah terhad untuk membaca maklumat atau data sahaja pada cd.MEMATIKAN FUNGSI AUTORUN PADA CD-ROM. Jika Anda merasa fungsi autorun cukup mengganggu atau bahkan membahayakan komputer anda, maka anda dapat .Fungsi CD-ROM, sebagai alat pembaca data-data yang ada di CD. (kepingan CD), juga menduplikatkan Cd terseb.ke dalam sebuah CD. Using the Configuration Editor ... Arsitektur kernel ini menempatkan sebagian besar layanan atau fungsi utama sistemFungsi-fungsi DVD. Fungsi-fungsi VCD. Fungsi fungsi Mp3. Fungsi-fungsi CD. Tanda . Dapat tampil pada layar selama pengoperasian. Simbol ini artinya Mengindikasikan fungsi yang dapat di- lakukan untuk disc CD-R dalam for- mat MP3 . CD-RW. MP3 .................. Mengindikasikan fungsi yang dapat di-menjalankan fungsinya. Bacalah panduan disc beserta dengan panduan alat ini. ..... Video CD dan Audio CD dibagi dalam �Trek�. Anda dapat Hubungkan perangkat luar anda (Audio Out/Line Out) ke terminal CD IN pesawat ini . 2. Hidupkan pesawat ini dan tekan tombol fungsi CD IN.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar